حقوق زیان دیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارتها
46 بازدید
محل نشر: صنعت بیمه » زمستان 1370 - شماره 24 » (10 صفحه - از 10 تا 19)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی