بشکه خارج از کنترل
46 بازدید
محل نشر: مجله اقتصادی » آذر 1380 - شماره 2 »(2 صفحه - از 41 تا 42)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی